01 02 03
04 05 06
  O KOMPANIJI  
 

 

Usluge
Montaža SMD komponenti
Ispitivanje i overavanje brojila
Servisiranje brojila

Proizvodni program
Brojila električne energije
Uklopni satovi
MTK uređaji


“CITI” d.o.o.
Beograd je privatna kompanija, osnovana 1992. godine, sa sedištem u Beogradu, Cerski venac 20. U početku firma je bila specijalizovana za baždarenje i servisiranje starih i novih električnih brojila i proizvodnju štampanih ploča. Vremenom kompanija je rasla i nove poslovne aktivnosti su bile uvedene: razvoj, proizvodnja, popravka i verifikacija opreme za merenje električne energije.

U vlasništvu ”CITI” d.o.o. se nalazi i laboratorija za testiranje mernih uređaja i proizvodni sektor sa visokim stepenom tehničke opremljenosti i odličnim znanjem i iskustvom zaposlenih u proizvodnji opreme za merenje električne energije. Kompanija konstantno radi na poboljšavanju postojećih proizvoda i razvoju novih, u skladu sa potrebama potrošača i tržišta.

“CITI” d.o.o. u ovom momentu ima 60 zaposlenih, a njih petoro imaju zvanje diplomiranih inženjera elektrotehnike.


 

 

home